Welkom bij Taalrijk!

Van harte welkom op de website van Taalrijk, praktijk voor taalhulp en Remedial Teaching in Goirle.

Taalrijk is een zelfstandige praktijk voor hulp bij lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Iedereen die zijn of haar lees- en schrijfvaardigheden wil verbeteren, kan bij mij terecht. Leeftijd of moedertaal is niet van belang. Elke leerling krijgt maatwerk aangeboden.

  • basisschoolleerlingen
  • middelbare scholieren
  • volwassenen
  • anderstaligen

Kinderen die vanwege hun lees- en spellingsproblemen onvoldoende gebruik kunnen maken van hun mogelijkheden en soms vastlopen in hun ontwikkeling.
Middelbare scholieren naast de spellingsproblematiek, kunnen ook onderwerpen die in het vak Nederlands zoals dat op de middelbare school gegeven wordt, aan bod komen.
Volwassenen Misschien heeft u school vroegtijdig moeten verlaten en loopt u nu in uw werk op tegen de beperkingen van het niet goed kunnen schrijven en lezen bij bijvoorbeeld (om)scholing. Frustrerend dat u de krant niet goed kunt lezen en moeite heeft een sollicitatiebrief te schrijven.
Anderstaligen die vanwege hun gebrekkige niveau van lezen en schrijven niet het werk doen dat eigenlijk aansluit op hun opleidingsniveau.

Hoe ga ik helpen?

Wat is de aanpak bij leerlingen die moeite hebben met spellen, lezen en schrijven.

  • De leerling leert de letters van het alfabet bij hun naam. (Als we onze naam moeten doorgeven aan de telefoon, spellen we ook met alfabetletters. Dat is duidelijk en geeft geen misverstanden.)
  • Daarna leert hij de klanken die bij de letters kunnen horen. Hij raakt niet meer in de war omdat de letter altijd zijn naam behoudt.
  • Ik ga hem uitleggen welke letters je nodig hebt om de woorden te schrijven en welke moeilijkheden je tegen kunt komen. Waarom schrijf ik in po maar één o en waarom schrijf ik er in poot twee?
  • Door consequent te herhalen, slijten de spellingsregels in en leert de leerling foutloos lezen en spellen.
  • Door de regels te automatiseren, kan de leerling zich bij het schrijven of lezen concentreren op de tekst en hoeft hij niet na te denken over de spelling.

Alleen bij zeer hardnekkige dyslexie zal het denken niet helemaal verdwijnen. Ook dan bieden de regels nog steeds veel houvast.

Deze site geeft een eerste indruk van wat ik voor u kan doen. De beste kennismaking is natuurlijk een persoonlijk gesprek, waarin ik u vertel wat ik voor u kan betekenen.

Contact info

Taalrijk, praktijk voor taalhulp
Remedial teaching Goirle
Caroline Mutsaers- van der Maas
Hoge Wal 134
5053 AT Goirle
013-5348541 of 06-34241279
info@taalrijk-taalhulp.nl
www.taalrijk-taalhulp.nl